Distributeur van Duracell, Energizer, Panasonic en Maglite

Producten

PRIVACY STATEMENT BATTERY SYSTEMSInleiding

Battery Systems neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@batterysystems.nl.

Wie is Battery Systems?

Battery Systems is de vennootschap onder firma Battery Energy Systems, kantoorhoudende te (3763 LS) Soest aan Zuidergracht 47, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32068533. Battery Systems is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Battery Systems de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Battery Systems jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Battery Systems persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Battery Systems voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Battery Systems worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom..

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar.

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar
Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Telefoonnummer, Naam, Adres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Battery Systems heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Battery Systems over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Battery Systems. Je kunt verzoeken dat Battery Systems je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Battery Systems te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Battery Systems of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Battery Systems te verkrijgen. Battery Systems zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Battery Systems je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Battery Systems
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@batterysystems.nl. Battery Systems zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Battery Systems een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Battery Systems je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Battery Systems verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Battery Systems je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@batterysystems.nl.
Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Battery Systems jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@batterysystems.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Panasonic Duracell Energizer Industrial by Duracell Mag-lite Flashlights